Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dream about fast Internet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Dla rozwoju Mazowsza.

Firma AVIOTECH Electric Sp. z o.o. realizuje projekt pt. "Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności AVIOTECH Electric Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji Rozdzielnic Średniego Napięcia 17,5 kV z przeznaczeniem na rynek energetyki kolejowej" (numer projektu RPMA.01.05.00-14-042/11).
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, priorytet I. "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu", działanie 1.5 "Rozwój przedsiębiorczości".

Całkowita wartość projektu wynosi 1 001 220,00 zł, z czego wartość dofinansowania stanowi 39,99% czyli 325 518,60 zł, w tym 85% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (276 690,81 PLN) a 15% z budżetu państwa (48 827,79 PLN).

Celem Projektu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności Firmy AVIOTECH Electric Sp. z o.o. na rynku regionalnym i krajowym poprzez wdrożenie innowacyjnej linii produkcyjnej Rozdzielnic Średniego Napięcia 17,5 kV.