Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dla rozwoju Mazowsza.

Firma AVIOTECH Electric Sp. z o.o. realizuje projekt pt. "Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności AVIOTECH Electric Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji Rozdzielnic Średniego Napięcia 17,5 kV z przeznaczeniem na rynek energetyki kolejowej" (numer projektu RPMA.01.05.00-14-042/11).
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, priorytet I. "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu", działanie 1.5 "Rozwój przedsiębiorczości".

Całkowita wartość projektu wynosi 1 001 220,00 zł, z czego wartość dofinansowania stanowi 39,99% czyli 325 518,60 zł, w tym 85% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (276 690,81 PLN) a 15% z budżetu państwa (48 827,79 PLN).

Celem Projektu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności Firmy AVIOTECH Electric Sp. z o.o. na rynku regionalnym i krajowym poprzez wdrożenie innowacyjnej linii produkcyjnej Rozdzielnic Średniego Napięcia 17,5 kV.