Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Uczestniczyliśmy w  międzynarodowym projekcie badawczym "Wykorzystanie wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - podejście strategiczne". Celem projektu jest opracowanie modelu strategicznego podejścia do pozyskiwania i wykorzystywania wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Proponowany model zakłada uwzględnienie określonych czynników z pięciu obszarów wyznaczających konfigurację strategiczną firm sektora MSP: z obszaru otoczenia, obszaru zasobów, obszaru społecznego, obszaru systemów zarządzania oraz obszaru organizacyjnego. Kluczowymi czynnikami determinującymi strategiczne podejście mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do pozyskiwania i wykorzystywania wsparcia jest rozwój zasobów: wiedzy i relacji międzyorganizacyjnych oraz umiejętności: elastyczności działania i wdrażania zmian w organizacji. Więcej informacji o projekcie dostępnych na stronie http://projektmsp.matejun.pl . Za udział w programie zostaliśmy wyróżnieni tytułem Firma Przyjazna Nauce  PDF